گوش کن!

* خوب گوش کردن هنر است .

* ۷۰٪ يک ارتباط موفق را خوب گوش کردن می سازد !! 01.gif

اين خوب گوش کردن به اين معنی نيست که ما دستمون رو زيره چونمون بزنيم و زل بزنيم به طرف !

نه! بلکه  به اين معنيه که خوب و با آگاهی گوش بديم و خودمون رو با طرف مقابل همگام کنيم . فقط هم گوش بديم ، نظريه ارائه نکنيم ، فوری راه حل نديم و خودمون رو در مقام کارشناس نذاريم .

خيلی ها به يه کم گوش کردن شما احتياج دارن ، همين ! اينو از دوستانتون دريغ نکنين !07.gif

همواره شاد باشيد!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید