تا حالا سوار متروی تهران شديد؟13.gif

می شه با چند تا کلمه توصيفش کرد:

سرعت ٬ شلوغی ٬ فشار٬  گرما٬   سفر بدون ترافيک ٬ سفر بدون اکسيژن 26.gif تکنولوژی ٬ دستفروشی و گدايی مدرن ٬ پسرک فال فروش ٬ مرغ عشق ٬ همدردی و همدلی ٬ بحث سياسی ٬ بليط اعتباری ٬ خودپرداز بانک ٬ خود پرداز روزنامه ٬ دويدنهای پی در پی ٬ قرارهای ملاقات ٬ ...

 

/ 0 نظر / 9 بازدید