چون عقاب بر بلندا

 عقابها تيز پروازند و در بلندا خانه دارند .

 

                       bs-eagle-orig.jpg

عقابها هرگز چشم طمع به طعمه ديگران ندارند .

يک عقاب تيز پرواز برای پرواز دو بال دارد ، يک بالش تجربه ، آگاهی و مهارت است ؛ بال دوم ، دست به عمل زدن .

 

                        Bald%20Eagle%20-Sunshine%20Bay.jpg

می توانيم انتخاب کنيم ؛ می توانيم عقابی بر بلندا باشيم .

با آرزوها و اهدافی بزرگ ، خلاق و پيشرو و بلند نظر !

بايد به قلب حوادث و  مشکلات يورش ببريم  .

می گويند زمانی که وقت  پرواز بچه عقابها فرا می رسد ، مادرش او را به بالاترين نقطه می برد و پرتابش می کند ، بچه دو راه دارد : يا تکه تکه می شود و يا پرواز می کند . وقتی زمان پروازتان فرا رسيد ، خودتان بخواهيد که مستقل شويد !!

/ 0 نظر / 14 بازدید