عشق بی چشمداشت!!

 از اول دنيا تا به امروز و تا هزاران سال ديگر عشق مادر ستودنی بوده و هست !!07.gif

                                             104311.jpg

مادران به کودکانشان عشق می ورزند ٬ بی هيچ چشمداشتی ! 05.gifروزی که سرشار از نياز پا در عرصه ی هستی می گذاری ٬ تو را با عشق خود تغذيه می کند و آيا ديده ايد در برابر آن چيزی بخواهد؟ هرگز!!!

شايد هيچ وقت از عهده تشکر بر نياييم ؛ هرچند انتظار تشکری هم نيست .09.gif08.gif

                              del_parson__mothers_love.jpg

چه خوب است که اين نوع عشق ٬ سر لوحه ی دوستی هايمان قرار دهيم . آزاد و رها عشق بورزيم بی هيچ چشمداشتی . يعنی دوستش بداريم ولی انتظار نداشته باشيم در مقابل دوست داشته شويم يا کاری برايمان انجام دهد يا مطابق ميل ما زندگی کند . اين نوع عشق موجب بالندگی خودمان نيز خواهد شد ؛ يک فرايند رو به رشد و پويا !!07.gif

/ 0 نظر / 11 بازدید