وقتی که ديگر نبود ٬ من به بودنش نيازمند شدم .

وقتی که ديگر رفت ٬ من به انتظار آمدنش نشستم .

وقتی که ديگر نمی توانست مرا دوست بدارد ٬ من او را دوست داشتم .

وقتی او تمام کرد ٬  من شروع کردم .

وقتی او تمام شد ٬ من آغاز شدم .

و چه سخت است ٬

تنها متولد شدن ٬

مثل تنها زندگی کردن است ٬

مثل تنها مردن است .

                                          دکتر علی شريعتی ٬ يادش گرامی باد

079.jpg

/ 0 نظر / 9 بازدید