متفاوت عمل کنيم!!

نمی دونم داستان جاناتان مرغ دريايی رو خونديد يا نه؟! اگه نخونديد بهتون توصيه می کنم که حتما بخونيدش 04.gif مطمئن باشيد که ضرر نمی کنيد!!                                                                                

جاناتان يه مرغ پر جسارته که تصميم ميگيره متفاوت باشه و ...

           seagull.jpg

يه جايی از داستان هست که جاناتان متعجب از خودش می پرسه :«چرا دشوارترين کار در جهان اين است که پرنده ای را متقاعد کنی ، آزاد است ؟» و هميشه بعد از خوندن اين قسمت من از خودم میپرسم :« چرا اينقدر کمند انسانهايی که باور کنند که بزرگند ، آزادند ، و تنها خودشان هستند که می توانند آينده و موقعيت خود را تعيين کنند؟»06.gif

حتی خدا هم می گه« خداوند هيچ قومی را متحول نمی کند مگر اينکه خودشان بخواهند »01.gif

فقط خودمون هستيم که ميتونيم زندگی خودمون رو بسازيم!!!07.gif04.gif

 

/ 0 نظر / 12 بازدید