آيا حرفات ارزش ابراز دارن؟ آيا وقتی با يکی رفيق شدی ٬ توانايی امتداد اين رابطه رو داری ؟ يا فقط دنبال پر کردن ثانيه ها هستی ؟13.gif

« آزادی ٬ بی تعهدی نيست . آزادی توانايی انتخاب ٬ و تعهد به آن انتخاب است .»

/ 0 نظر / 10 بازدید