بگذار    تا    به  طعنه   بگويند   مردمان               در گوش هم حکايت عشق مدام ما

        هرگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق              ثبت است  بر جريده  عالم  دوام  ما

سلام دوستان!

بالاخره بعد از مدتها تصميم خودمو گرفتمو اومدم تا گاهی حرفامو اينجا بزنم.09.gif

دلم می خواد برای شروع اين جمله از مادر ترزا رو بنويسم که خيلی قشنگه و منم خيلی دوسش دارم:

«کلمات محبت آميز ممکن است بسيار کوتاه و بی زحمت ادا شوند، ولی واقعيت اين است که پژواک آنها هرگز تمام نخواهد شد.»

اين جمله از لورين هنس بری رو هميشه به ياد داشته باشيم:

«هميشه چيزی برای دوست داشتن باقيست.اگر اين را نياموزيد ،چيزی نياموخته ايد!» 

/ 0 نظر / 9 بازدید