يه سلام ...

01.gifبعد از مدتها سلام !01.gif

سال نو مبارک 03.gif

توی اين مدت که نمی نوشتم ٬ خيلی اتفاقات بود که مجالی برای سر زدن به اينجا باقی نگذاشته بود .

اسفند با کلی کار گذشت ٬ تعطيلات عيد پر از مسافرت بود که با خاطرات شيرين و تلخش ٬ شد کوله باری از تجربه هايی که شايد حتی بشه بهش گفت عجيب !

09.gif04.gif

امثال با همه ی سالها تفاوت عمده داشت ٬ شايد به خاطر تغييراتی هست که بزرگتر از هميشه بود .

ديگه همين !!

شايد ديگه اينجا ننويسم يا حداکثر چند تا پست ديگه ٬ شايد تو يه صفحه جديد بنويسم ٬ شايد هم ديگه ننوشتم . اينجا اونجوری نبود که تصور داشتم . يه جايی برای به اشتراک گذاشتن تجربه ها ٬ يه ارتباط دو طرفه با مخاطب... اگه قرار باشه که فقط بنويسی و خودت بخونی ٬ چه فرقی داره با دفتر يادداشت ؟ اگه قراره اينجا هم نقش بازی کنی و دروغ بگی....گله از اينجا زياد دارم ولی با خودم قرار گذاشتم که حرف منفی نزنم . پس نميزنم !19.gif

آرزو می کنم هر جا که هستيد شادابتر و سرزنده تر و مهمتر از همه هدفمند تر زندگی کنيد . 07.gif

/ 0 نظر / 21 بازدید