خدا نگهدار...

عبور باید کرد  .

صدای باد می آید ، عبور باید کرد .

و من مسافرم ، ای بادهای همواره !

مرا به وسعت تشکیل برگها ببرید .

مرا به کودکی شور آبها برسانید ... .

تا نگاه می کنی وقت رفتن است ...

بالاخره زمان عزیمت فرا رسید . بعد از حدود یک ماه تاخیر ، بامداد سه شنبه July 18, 2006 ، از ایران خواهم رفت !04.gif

هر کجا هستم ، باشم ،05.gif

آسمان مال من است .06.gif

پنجره ، فکر، هوا ، عشق ، زمین مال من است .08.gif

 

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید