يه گلدون سفالی خيلی خوشگل داشتم که خيلی هم دوسش داشتم ٬ يکی از بهترين دوستام برای تولدم اونو به من داده بود . امشب می خواستم يه کاغذ بردارم ٬ دستم خورد بهش ٬ افتاد و شکست ( چندين تکه شد ) .

دلم کلی سوخت ولی خوب بعضی وقتا تذکری که به آدم داده می شه ٬ (مثل اين دفعه) قيمتش زياده . حالا اين تذکر چی بود ؟

اين که هميشه حواسم جمع  دوستام و دوستی هام  باشه . اگه خدای ناکرده يه رابطه ی دوستی بشکنه نميشه چسبوندش . بايد يه کم وقت بيشتر برای دوستام بذارم

    عشق اندازه گرفته نمی شود ٬ فقط بخشيده می شود !

  
نویسنده : ونوس ... ; ساعت ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٤