ميلاد عشق

 مسيح آمد و با خود عشق را آورد .

خدای مسيح خدای عشق بود و پدر آسمانی . آمد و با نيروی عشق و ايمان شفا داد . به آدميان آموخت که اگر عشق باشد و ايمان ٬ همه چيز ممکن است .

«ای کم ايمانان چرا هراسانيد؟ اگر بتوانی ايمان آری ٬ مؤمن را همه چيز ممکن است .»

و اگر خوب نگاه کنيم حضور عشق همه چيز را ممکن خواهد ساخت !!

  
نویسنده : ونوس ... ; ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ دی ،۱۳۸٤