تشکر

پيش مياد برای آدم که  فکر کنه ديگه به آخر خط رسيده ، آدم با وجودی که همه ی سعی خودش رو می کنه تا مثبت ببينه ولی کم مياره .

می دونيد توی همچين موقعيتی چی خيلی می چسبه؟

يه دوست صميمی ، با حوصله ، عاقل و مهربون که دو تا گوش داشته باشه . تو می تونی غم دلتو بهش بگی ، حرفايی که داره سرتو منفجر می کنه رو بريزی بيرون و اون فقط گوش بده . آخر سر بشينين دو تايی به مشکل يا مشکلات پيش اومده از بيرون نگاه کنيد....

می دونيد چی می شه ؟ مطمئن باشيد که حتماً می تونيد يه راه حل پيدا کنيد . حداقل اينه که دردتون تخفيف پيدا می کنه تا يه راه حل پيدا بشه .

يکی می گفت هيچ وقت به آخر دنيا نمی رسی چون زمين گرده و ته نداره !!!پس هيچ وقت تسليم نشو !!!

من اونقدر خوشبخت هستم که چنين  دوستای خوبی دارم و مطمئن هستم که به خاطر داشتن اين دوستا هم که باشه هيچ وقت از عهده ی" تشکر از خدا " بر نميام .

در مقابل اين همه لطف و مهربونی تنها کاری که از دست من بر مياد اينه که منم سعی کنم برای دوستان و اطرافيانم همين طور باشم .

از دوستای خوبم هم ممنونم که هيچ وقت تنهام نذاشتن . اين تشکر کمترين کاريه که می تونم بکنم .

خداوند را سپاس ! بودنمان را سپاس ! دوستان را سپاس ! زندگی را سپاس که همان عشق است ! و عشق را سپاس که همان زندگيست !!

                        
نویسنده : ونوس ... ; ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٤